Ref. 150197
Bacalla S.Cap 2-3 Kg.Caixa 10 Kg

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 9.35€/Kg

Afegeix

Ref. 150198
Bacalla S.Cap 2-3 Kg.Caixa 10 Kg

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 10.32€/Kg

Afegeix

Ref. 150183
Calamar Semiconserva (Caixa 6Kg)

Sipia I Calamar Semi Conserva
Format: Calamar Semi Conserva Sencer
Preu: 11.42€/Kg

Afegeix

Ref. 150208
Cloissa (Caixa De 5 Kg.)

Marisc Piscifactoria
Format: Marisc Piscifactoria
Preu: 10.66€/Kg

Afegeix

Ref. 150186
Corvina De 2 A 3 Kg.

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 11.14€/Kg

Afegeix

Ref. 150184
Corvina De 2 A 3 Kg.

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 10.18€/Kg

Afegeix

Ref. 150172
Cua De Rap De 2 A 3 Kg Manipulad

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 22.28€/Kg

Afegeix

Ref. 150169
Cua De Rap De 900 Gr. A 1 Kg

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 18.57€/Kg

Afegeix

Ref. 150170
Cua De Rap De 900 Gr. A 1 Kg

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 19.53€/Kg

Afegeix

Ref. 150171
Cua De Rap Sencera Vigo 2 A 3 Kg

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 21.32€/Kg

Afegeix

Ref. 150191
Llenguadina 100-200 G.(Caixa 5K)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 5.92€/Kg

Afegeix

Ref. 150192
Llenguadina 100-200 G.(Caixa 5K)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 6.88€/Kg

Afegeix

Ref. 150193
Llenguadina 200-400 G.(Caixa 5K)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 5.92€/Kg

Afegeix

Ref. 150194
Llenguadina 200-400 G.(Caixa 5K)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 6.88€/Kg

Afegeix

Ref. 150201
Llenguado 200-300 Gr (Caixa 4Kg)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 17.88€/Kg

Afegeix

Ref. 150202
Llenguado 200-300 Gr (Caixa 4Kg)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 18.84€/Kg

Afegeix

Ref. 150203
Llenguado 300-400 Gr (Caixa 4Kg)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 19.25€/Kg

Afegeix

Ref. 150204
Llenguado 300-400 Gr (Caixa 4Kg)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 20.22€/Kg

Afegeix

Ref. 150177
Llobarro 200-300Gr (6 Kg.)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Sencer
Preu: 7.70€/Kg

Afegeix

Ref. 150179
Llobarro 400-600Gr

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Sencer
Preu: 8.39€/Kg

Afegeix

Ref. 150180
Llobarro 400-600Gr

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Manipul
Preu: 9.35€/Kg

Afegeix

Ref. 150178
Llobarro Manip. 200-300Gr (6 Kg)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Manipul
Preu: 8.67€/Kg

Afegeix

Ref. 150168
Lluç Arrossegament De 2 A 3 Kg.

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 7.02€/Kg

Afegeix

Ref. 150189
Llucet 300-500 Gr (Caixa 6 Kg.)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 8.67€/Kg

Afegeix

Ref. 150190
Llucet 300-500 Gr (Caixa 6 Kg.)

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 9.63€/Kg

Afegeix

Ref. 150207
Musclo Roca (Caixa 5 Kg.)

Marisc Piscifactoria
Format: Marisc Piscifactoria
Preu: 3.85€/Kg

Afegeix

Ref. 150173
Orada 200-300 Gr. (Caixes 6Kg)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Sencer
Preu: 7.57€/Kg

Afegeix

Ref. 150174
Orada 200-300 Gr. (Caixes 6Kg)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Manipul
Preu: 8.53€/Kg

Afegeix

Ref. 150175
Orada 400-600 Gr. (Caixes 6Kg)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Sencer
Preu: 7.84€/Kg

Afegeix

Ref. 150176
Orada 400-600 Gr. (Caixes 6Kg)

Peix Blanc Piscifactoria
Format: Peix Blanc Piscifactoria Manipul
Preu: 8.80€/Kg

Afegeix

Ref. 150188
Salmo De 3-4 Kg. Manipulat

Peix Blau Salvatge
Format: Peix Blau Salvatge Manipulat
Preu: 12.38€/Kg

Afegeix

Ref. 150187
Salmo De 3-4 Kg.Sense Manipular

Peix Blau Salvatge
Format: Peix Blau Salvatge Sencer
Preu: 11.42€/Kg

Afegeix

Ref. 150205
Sipia Fresca Bruta (Caixa 4 Kg.)

Peix Fresc Costa
Format: Sipia Costa Sencera
Preu: 13.75€/Kg

Afegeix

Ref. 150206
Sipia Fresca Bruta (Caixa 4 Kg.)

Peix Fresc Costa
Format: Sipia Costa Manipulada
Preu: 14.72€/Kg

Afegeix

Ref. 150185
Sipia Semi Conserva (Caixa 6 Kg)

Sipia I Calamar Semi Conserva
Format: Sipia Semi Conserva Sencera
Preu: 11.69€/Kg

Afegeix

Ref. 150200
Tonyina A Lloms De 2 A 4 Kg.

Peix Blau Salvatge
Format: Peix Blau Salvatge Manipulat
Preu: 12.93€/Kg

Afegeix

Ref. 150181
Turbot De 2 A 3 Kg. Sencer

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Sencer
Preu: 15.13€/Kg

Afegeix

Ref. 150182
Turbot De 2 A 3 Kg. Sencer

Peix Blanc Salvatge
Format: Peix Blanc Salvatge Manipulat
Preu: 16.09€/Kg

Afegeix

Ref. 150195
Verat 300-400 Gr. (Caixa 6 Kg)

Peix Blau Salvatge
Format: Peix Blau Salvatge Sencer
Preu: 5.50€/Kg

Afegeix

Ref. 150196
Verat 300-400 Gr. (Caixa 6 Kg)

Peix Blau Salvatge
Format: Peix Blau Salvatge Sencer
Preu: 6.47€/Kg

Afegeix